Start

Nyheter

AKTUELL INFORMATION

Föräldraforum

Föräldraforum Högalid är den regelbundna mötesarena där föräldrarepresentanter och representanter för skolans sammanträder. Inbjudna föräldrar är de klassrepresentanter som utses i varje klass åk F-9*. Representanter från skolan utgörs av skolledning, verksamhetsansvariga lärare (arbetslagsledare) samt ytterligare en lärare från varje stadium. Protokoll förs av skolkanslist och läggs ut på skolans webbplats kort efter mötets genomförande.

Dagens mat

Ingress: 
.