Till innehåll på sidan

Vision

Högalidsskolan är en skola för alla

  • alla elever är allas elever
  • samarbete kring eleverna är en självklarhet
  • skoltiden används effektivt
  • allt arbete är målstyrt
  • samverkan med närsamhället är naturligt och omfattande
  • processer som pågår är beslutade utifrån välgrundade behov
  • hög verksamhetskompetens kännetecknar personalen
  • beslut tas så lång ut i verksamheten som möjligt, mod och självförtroende genomsyrar kollegiet
  • Högalidsskolan ska inte endast vara det självklara valet för elever i vårt område, elever från hela Stockholm söker sig hit

Högalidsskolans värdegrund genomsyras av att eleverna är i centrum - allt vi gör på Högalidsskolan är för att eleverna ska lyckas i sitt skolarbete i en miljö där studiero, trivsel och respekt för samtliga råder. Innehållet i LGR 11 är centralt i allt och ska genomsyra skolans arbete i samtliga verksamheter.

Dela:
Kategorier: