Till innehåll på sidan

Skapande skola på Högalidsskolan

Skapande skola på Högalidsskolan

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. (Kulturådet) http://www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/
Skapande skola bidraget har gett våra elever tillgång till professionella kulturutövare och möjlighet att få prova på olika kulturella uttryckformer. Vi har under läsåret samarbetat med ZirkusLokoMotiv. Arbetet har sett olika ut för de olika stadierna.

Via länken finns ett smakprov på några av de filmer som högstadieeleverna har producerat i samverkan med filmpedagog Helen Berg. Utgångspunkten för filmarbetet har varit I have a dream åk 9- Mod och rädsla åk 8 – Identitet åk 7. Arbetet har pågått under höstterminen och vi har arbetat ämnesövergripande med text, bild och musik.

Dela: