Skolledning

Skolledningen utgörs av Emil Kilsäter (rektor), Jan-Erik Svensson (biträdande rektor åk 7-9), Sofia Egeholm (biträdande rektor åk 4-6), Per-Arne Lundberg (biträdande rektor CSI), Kina Blank (biträdande rektor åk F-3), Ensy Hassan (Biträdande rektor fritids) och Anne Hind (Administrativ chef). Skolledningen nås främst via mail.

Antal: 7