Skolledning

 

Skolledningen utgörs av Emil Kilsäter (rektor), Jan-Erik Svensson (biträdande rektor åk 4-9), Per-Arne Lundberg (biträdande rektor CSI), Kina Blank (biträdande rektor åk F-3) och Lisa Jensen (Administrativ chef). Skolledningen nås främst via mail.

Antal: 6