Till innehåll på sidan

Covid-19 och pollenallergi

Information om hantering av allergisymtom

Fråga: Många elever har astma och allergisymptom nu när pollensäsongen börjar. Kan de vara i skolan?

Svar: Om en elev med känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta men inte har feber och/eller ont i halsen rekommenderas eleven som säkerhetsåtgärd stanna hemma och påbörja medicinering med allergimedicin. Om elevens symtom efter ett par dagars medicinering klart minskar, eleven mår bra och orkar vara i skolan kan eleven återvända till skolan.

 

Om en elev utan känd allergi får symtom i form av rinnande näsa och/eller hosta och elev och/eller vårdnadshavare misstänker att orsaken är allergi och eleven efter ett par dagars medicinering med allergimedicin förbättras, mår bra och orkar vara i skolan kan eleven återvända till skolan. Om eleven inte förbättras av allergimedicinering eller försämras ska eleven stanna hemma och inte återvända till skolan förrän eleven varit symtomfri i 2 dagar.

 

Vid minsta misstanke om att eleven har en infektion och/eller utebliven förbättring av allergimedicinering, rekommenderas kontakt med vårdcentral för bedömning och ställningstagande till behov av läkarbesök och /eller provtagning​​​​​​​ vid misstanke av Covid-19.

Dela:
Kategorier: