Till innehåll på sidan

Nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten gällande barn i grundskolan

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen med förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad

covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

 

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. 

 

Skolan kan inte avgöra när symtomfria barn kan återvända till skolan om de bor i samma hushåll som en person som testat positivt för covid-19. Har ni frågor om vad som gäller just ert hushåll utifrån de nya rekommendationerna hänvisar vi till 

Smittskydd Stockholm https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/om/kontakt/Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/ och Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

 

 

Dela:
Kategorier: