Till innehåll på sidan

Information med anledning av coronaviruset och skolstarten

Onsdag 19 augusti klockan 9.00 hälsar vi eleverna välkomna till ett nytt läsår. När skolorna börjar igen pågår coronapandemin fortfarande och de kommunala grundskolorna i Stockholm stad kommer att starta höstterminen med samma förhållningsregler som vårterminen avslutades med.

              

  • Skolan följer huvudmannen Stockholm stads anvisningar som bygger på Folkhälsomyndighetens bedömningar. Det är inte rektor som är skolans huvudman.
  • Eleverna ska vara hemma vid symtom, även milda symtom, och ska ha varit symtomfria i två dagar innan återgång till skolan. Vi kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom i skolan.
  • Eleverna i årskurs F-9 har skolplikt och närvaroplikt vilket betyder att friska barn ska vara i skolan.
  • Vi fortsätter med hämtning och lämning av barn på skolgården. Fritids kommer vara utomhus den tid då flest elever hämtas mellan 16.00-18.00. Ska du hämta ditt barn tidigare kan du antingen skicka med ditt barn en lapp på morgonen eller i god tid innan smsa till avdelningens fritidstelefon så skickar personalen ner barnet till porten den tiden.
  • Vi tar inte emot vårdnadshavare på lektionsbesök, i matsalen eller på möten i skolbyggnaden. Vi kommer inte ha ordinarie föräldramöten under höstterminen. Vi tittar på en digital lösning och återkommer med mer information längre fram på terminen.
  • Vi påminner eleverna om hur viktigt det är att tvätta händerna ofta, särskilt efter toalettbesök och innan måltid. Alla eleverna tvättar händerna innan de tar mat i matsalen. Vi har också extra städning av kontaktytor som till exempel dörrhandtag. 
  • Vi behöver er hjälp att sjukanmäla era barn i så god tid som möjligt innan skolan börjar. Gärna vid 7-tiden på morgonen eller kvällen innan (om ni vet att barnet kommer vara hemma dagen efter). Frånvaroanmälan görs via Skolplattformen, frånvaroappen eller om dessa inte fungerar på telefonsvarare 08-508 43 560.
    Detta underlättar skolans möjlighet att få en överblick på morgonen för att, vid behov, kunna slå ihop klasser vid hög personalfrånvaro.
  • Är ditt barn orolig finns det stöd att få från bland annat socialtjänsten och BRIS.

 

 

Dela:
Kategorier: