Modersmål låsåret 19/20

Nya rutiner kring anmälan/avanmälan från och med läsår 19/20

Inför läsårsstart i augusti behöver de elever som ska läsa modersmål lämna in blanketten ”anmälan till modersmålsundervisning”. Blanketten ska fyllas i oavsett om man läst tidigare eller inte. I och med denna anmälan kommer sedan utgångspunkten vara att en elev som en gång anmält sig till modersmålsundervisning via denna blankett, ska betraktas som anmäld under hela sin skolgång (med undantag av en elevs byte av skola då nyanmälan ska göras till mottagande skola, samt mellan förskoleklass och årskurs 1, där nyanmälan ska göras pga. att undervisningen sker efter olika kursplaner).

Framledes kommer detta att innebära att i stället för att lämna in en ny anmälan inför varje läsår, ska i stället s.k. aktiv avanmälan tillämpas. Avanmälan kan endast göras inför varje nytt läsår. Inkommer ingen avanmälan, förväntas eleven fortsätta sina modersmålsstudier även kommande läsår.

Blanketter för anmälan respektive avanmälan finns på skolans webbplats, skolplattformen och i skolexpeditionen.

Anmälan

Avanmälan

 

Blanketten lämnas till expeditionen eller mejlas till lisa.jensen@stockholm.se senast 15 april

 

Dela:
Kategorier: