Information om föräldraforum Högalid

​PM OM FÖRÄLDRAFORUM HÖGALID (FFH)

Anteckningar från mötet 171024

Anteckningar från mötet 170516

Anteckningar från mötet 170314

FFH

Föräldraforum Högalid är den regelbundna mötesarena där föräldrarepresentanter och representanter för skolans sammanträder. Inbjudna föräldrar är de klassrepresentanter som utses i varje klass åk F-9*. Representanter från skolan utgörs av skolledning, verksamhetsansvariga lärare (arbetslagsledare) samt ytterligare en lärare från varje stadium. Protokoll förs av skolkanslist och läggs ut på skolans webbplats kort efter mötets genomförande.

Till höger hittar du ett dokument där du kan anmäla punkter till FFH.

 

FFH äger rum två tisdagar per termin mellan kl. 17.00-18.30. Platsen är Högalidsskolans storsal, högst upp i skolans mellansektion (hus B). Mötestiden är viktig att hålla, vi kommer inte att dra över denna sluttid och vi startar vid klockslaget 17.00. Mötet kommer att vara samlat, vi delar inte upp mötet stadievis t.ex.

 

Frågor / diskussionspunkter som representanterna vill att forumet lyfter ska anmälas senast en vecka innan mötesdatum via e-post till rektor (emil.kilsater@stockholm.se) på blankett Anmälan av punkt till FFH (se nedan).

Forumets mötesupplägg har formen av en panel där frågor besvaras av de eller den som vet mest om ärendet och / eller som verkar i den del av skolan som ärendet berör. Alla frågor som inkommer kommer att besvaras, dock inte nödvändigtvis under FFH. Vissa frågor kommer  att besvaras genom e-post eller samtal direkt till frågeställaren. Grundprincipen är att frågor som tas med på FFH är mer av allmängiltig karaktär. Frågor rörande specifika klasser, personal och så vidare kommer inte att tas upp här. Mötets innehåll planeras av skolledningen. Förutom punkter från representanterna kommer skolan att lägga in innehåll i form av information, visa exempel på verksamhet, besök av gäster från till exempel andra delar av samhället med mera. Frågor som behandlats vid ett forum kommer inte att tas upp under efterföljande möte, det vill säga vi kommer inte ”tugga om” samma fråga gång på gång. Flera av föräldrarepresentanterna har vänt sig mot att en del punkter som kommit upp under tidigare FFH varit att beskriva som gnäll, vilket inte är mötet syfte. Syftet med FFH är att dels informera om vad som pågår på skolan, visa upp goda exempel, ha framåt blickande diskussioner där föräldrarepresentanterna utgör en positiv kraft för att utveckla skolan och dess verksamhet, ta upp frågeställningar som är angelägna för skolans som helhet samt som arena för aktörer utifrån; till exempel polis, fältassistenter, föräldravandrare med mera. Dagordning kommer inte att presenteras innan möte.

Anteckningar från mötet 170314

 

/Emil Kilsäter, rektor Högalidsskolan

 

 

 

*Högalidsskolans CSI-klasser har ett annat system och ingår inte här.

 

Dela:
Kategorier: