Till innehåll på sidan

Högalidsskolans fritidshem F-3

Information om fritids F-3 på Högalidsskolan

Under rådande omständigheter med Covid-19 har vi tagit fram nya riktlinjer på skolan. Vi ber er ha förståelse för att dessa kan komma att ändras under terminen. 

Du hittar kontaktuppgifter till våra fritidshem påhttps://hogalidsskolan.stockholm.se/fritidshem

Aktiviteter 
På Högalidsskolan utgår vi ifrån styrdokumentet Lgr 11 och skolans gemensamma årshjul, vilket är en grovplanering för läsåret. Vi har styrda och fria aktiviteter både inne och ute i närområdet. Vi arbetar tematiskt och samarbetar över årskurserna. Vi samverkar med klasslärare för att fördjupa elevernas intressen, utveckling och lärande under skoltid och på fritidshem. Eleverna är delaktiga i att påverka verksamheten i olika forum såsom fritidsråd, elevråd och idélådor.  

Arbetsplan
arbetsplan_hogalidsskolan_2020-2021_1.docx

Arbetsro 
För att uppnå lugn och ro under eftermiddagarna använder vi likadana ljudnivålappar som under skoltid. Varje avdelning har ett lugnt rum/del av ett rum där eleverna har möjlighet till stillsamma aktiviteter.  

Arbetssätt 
Högalidsskolans fritidshem följer en arbetsplan som revideras varje läsår. Arbetsplanen går att ta del av på Högalidsskolans hemsida. 

Digitala verktyg 
Under fritidstid kan eleverna använda iPads till att arbeta med till exempel programmering, film och foto.  

Extrakläder 
Eleverna ska ha extrakläder och regnkläder på skolan. Kom ihåg att märka ditt barns kläder med namn.  

Faddersystem 
Vi har ett faddersystem för hela lågstadiet. Årskurs 2 är faddrar för förskoleklass och årskurs 3 är faddrar för årskurs 1. 

Hämtning/Lämning 
Högalidsskolan har som policy att du anmäler ditt barns närvarotider till respektive avdelning, blanketten delas ut vid skolstart. Om det uppstår avvikelser från ditt barns hemgångsrutiner ber vi dig att i god tid meddela oss via sms eller med en lapp. Vi läser av vår telefon regelbundet under dagen.  
Fritidstelefonen är i första hand till för att vi ska kunna ta kontakt med vårdnadshavare om något händer eller vid annan akut information. Vänligen respektera att vi inte alltid har möjlighet att svara i telefon eftersom vi bedriver en verksamhet för eleverna.  
 
Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer så sker lämning och hämtning ute på skolgården tills vidare. För att underlätta hämtning är alla elever ute på skolgården från kl. 16.00. Om hämtning sker innan kl. 16.00 så finns det pedagoger ute på skolgården som ser till att eleven kommer ut.  

Information till vårdnadshavare 
Avdelningarna lägger kontinuerligt ut informationsbrev på Skolplattformen där du tar del av aktuell information. I korridoren utanför varje avdelning finns en aktivitetstavla där eleverna tar del av veckans planering. 

Kontakt 
Vid frågor vänd er i första hand till oss som arbetar med ert barn. Vi ber er att ha förståelse för att vi inte kan svara i telefon om det stör pågående verksamhet.  
Ni kan också kontakta biträdande rektor Ensy Hassan, ensy.hassan@edu.stockholm.se alt. via sms 076-8251422. 

Kvarglömda kläder 
Kvarglömda kläder samlas i lådor utanför toaletterna i A-huset på plan 100.  
Vid varje månadsskifte töms lådorna och kläderna skänks till välgörenhet. 

Leksaker 
Eleverna får inte ta med sig leksaker. 

Lov och Jourfritids 
Vi erbjuder omsorg i ordinarie lokaler under höstlov, sportlov och påsklov. Under jullov och sommarlov slår vi ihop verksamheterna och är i mellanstadiets fritidslokaler.  
Anmälan till lov görs via Skolplattformen eller på Högalidsskolans hemsida.  
Inga anmälningar kan tas emot efter sista anmälningsdagen. 
Vid terminsstarten har vi pedagoger två planeringsdagar då skolan är stängd.  
Om behov av omsorg finns så erbjuds jourfritids då extern personal arbetar.  
Anmälan till jourfritids görs direkt till avdelningen i god tid. 

Mellanmål 
Mellanmål serveras varje dag i matsalen enligt ett fast schema från kl. 14.15.  

Mobiltelefoner 
Det är inte tillåtet att använda mobiltelefoner på skolområdet. Högalidsskolan ansvarar ej för mobiltelefoner. 

Organisation 
Högalidsskolans fritidsverksamhet är uppdelad årskursvis och ligger i A-huset. Fritids och skola delar samma lokaler. Anmälan till fritidsplats i förskoleklass erbjuds på www.stockholm.se/minbarnomsorg. 
 
Föreskolklasserna är på plan 100 
Årskurs 1 är på plan 200 
Årskurs 2 är på plan 200 
Årskurs 3 är på plan 300 

Rastverksamhet 
Under rasterna erbjuds aktivitetsstyrda lekar som leds av både elever och pedagoger. 

Samverkan fritidshem och skola 
Vi pedagoger samverkar tillsammans med klasslärarna.  
Under fritidstid fortsätter elevernas lärande och utveckling med särskilt fokus på det centrala innehållet i Lgr 11. Språk och kommunikation - natur och samhälle – skapande och estetiska uttrycksformer, samt - lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.  

Utvecklingsgrupp 
På Högalidsskolan finns det en utvecklingsgrupp som kontinuerligt utvecklar fritidshemmets pedagogik samt samverkan mellan skola och fritids. Utvecklingsgruppen har ett samarbete med Stockholm stad och vi medverkar på nätverksträffar tillsammans med andra skolor.  

Utvecklingssamtal 
Skola och fritids erbjuder två gemensamma utvecklingssamtal per läsår. 

Öppning och stängning 
Högalidsskolans öppettider är kl. 07.00-18.00. 
Vi erbjuder morgonfritids mellan kl. 07.00-8.00 på plan 100 i förskoleklass B:s lokaler. Alla elever erbjuds gratis frukost i matsalen mellan kl. 07.15-07.55.  
Pedagoger från respektive avdelning hämtar eleverna kl. 08.00 från morgonfritids. 

 

 

Har du några frågor om fritids?

Vänd dig i första hand till fritidspersonal som arbetar på ditt barns avdelning, du kan också kontakta verksamhetsansvarig Ensy Hassan, ensy.hassan@edu.stockholm.se

Kontaktuppgifter till alla avdelningar och personal hittar du under fliken ”kontakt”.

 

 

 

Dela: