Högalidsskolans fritidshem F-3

Högalidsskolans fritidshem F-3

Öppning/stängning              076-129 18 10                                         

Förskoleklass Stjärnan        076-129 33 58

Förskoleklass Solen            076-825 13 61

Förskoleklass Månen          076-129 17 63

Åk 1 Fritidstelefon             076-825 08 46

Åk 2 Fritidstelefon             076-825 08 45

Åk 3 Fritidstelefon             076-129 33 40

Aktiviteter

För att nå de uppsatta målen, enligt styrdokumentet Lgr 11, använder vi skolans lokaler till olika aktiviteter och vi använder vår fina utemiljö i närområdet. Vi har samlingar med olika teman och samarbetar över årskurserna.

Vi arbetar med gruppstärkande lekar både ute och inne. Fritidshemmet har ett gemensamt årshjul, som utgår från styrdokumentet Lgr 11, som alla årskurser arbetar efter. Vi har både styrda och fria aktiviteter. Eleverna är delaktiga i att utforma verksamheten i olika forum såsom fritidsråd, elevråd och idélådor.

 

Arbetsro

För att få lugn och ro under eftermiddagarna använder vi samma ljudnivålappar som under skoltid. Alla avdelningar har ett lugnt rum, en plats där eleverna har möjlighet att göra mer stillsamma aktiviteter. Varje eftermiddag kl. 16.30 stängs alla klassrum och de elever som är kvar samlas i fritidsrummet för lugna aktiviteter som till exempel att rita eller läsa.

 

Arbetssätt

Högalidsskolans fritidshem följer en arbetsplan som vi uppdaterar varje läsår.

 

Digitala verktyg

Arbetet med digitala verktyg, främst med iPads, är under ständig utveckling. På läsplattorna får eleverna på fritids främst arbeta med programmering, film och foto. Vi arbetar även med programmering med Bee Bots (robotar).

 

Extrakläder

Eleverna ska ha extrakläder och regnkläder på skolan.

 

Faddersystem

Vi har ett faddersystem för hela lågstadiet. Årskurs 2 faddrar förskoleklassen och årskurs 3 faddrar årskurs 1.

 

Hämtning/ Lämning

Skolan har som policy att alla vårdnadshavare ska lämna in en blankett med barnets tider till respektive avdelning vid terminens start. Vi ber er att i förväg meddela personal, via sms eller lapp, om någon annan hämtar ert barn eller om de ska gå hem själva. Fritidstelefonen är i första hand till för att vi ska få tag på er om något händer ert barn eller vid annan akut information. När vårdnadshavare hämtar sina barn för dagen är det dags att gå hem.

 

Information till vårdnadshavare

Informationsbrev från varje årskurs läggs ut på skolplattformen varje fredag. Aktuell information finns på infotavlan i respektive årskurs korridor.

 

Kontakt

Vid frågor vänd er i första hand till personal på respektive avdelning, observera att de inte svarar direkt om det stör pågående verksamhet.

 

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder samlas ihop och läggs utanför toaletterna vid förskoleklass (dassgränd) i A-huset på plan 100. I slutet av varje månad töms lådorna och kläderna skickas till välgörenhet.

 

Leksaker

Eleverna får inte ta med sig leksaker hemifrån.

 

Lov och Jourfritids

Vi erbjuder omsorg i ordinarie lokaler på höstlov, sportlov och påsklov. Under jullov och sommarlov slår vi ihop verksamheten och är i EMMESVEs lokaler. Anmälan görs via skolplattformen eller via QR-kod (som finns på varje avdelnings infotavla). Inga anmälningar kan tas emot efter sista anmälningsdagen.

Varje termin startar med att all personal har två planeringsdagar och skolan är stängd. Jourfritids erbjuds till de som har behov, anmälan görs endast till verksamhetsansvarig Ensy Hassan ensy.hassan@stockholm.se. Vi tar endast emot de som anmält sig innan sista anmälningsdag. Vid jourfritids är det endast extern personal.

 

Mellanmål

Mellanmål serveras varje dag i matsalen enligt fast schema från kl. 14.00. Vid vissa utflykter tar vi med mellanmål.

 

Mobiltelefoner

Alla mobiltelefoner samlas in varje morgon och hämtas ut när eleven går hem. Skolan ansvarar ej för mobiltelefoner.

 

Organisation

Vi har tre förskoleklasser Solen, Månen och Stjärnan som ligger i A-huset på plan 100. Enligt skollagen bedrivs förskoleverksamheten under ett år och från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolverksamheten är mellan 09.00-13.00. Fritids och skola är integrerad och är i samma lokaler och med samma personal hela dagen.  En gång i månaden har förskoleklass ”vintergatan” där alla lokalerna öppnas och det erbjuds olika aktiviteter gemensamt för alla förskoleklasser. Förskoleklasserna har luciafirande och sångsamlingar tillsammans. De äter både lunch och mellanmål i en matsal anpassad för förskoleklass. Fritidsplats i förskoleklass erbjuds på www.stockholm.se/minbarnomsorg.

 

Högalidsskolans fritidshem är indelat efter årskurs och ligger i A-huset.

Förskoleklasserna, plan 100.

Fritids Mars åk 1, plan 300 till höger.

Fritids Jupiter åk 2, plan 200 till höger och plan 300 till vänster.

Fritids Pluto åk 3, plan 200 till vänster.

 

Rastverksamhet

Under lunchrasten finns utbildade trivselledare, både elever och pedagoger, på skolgården som erbjuder rastverksamhet för eleverna F-6.

 

Samverkan fritidshem och skola

Pedagogerna samverkar med klasslärarna under skoltid och arbetar för att lärandet ska fortsätta under hela dagen.

 

Utvecklingsgruppen

Skolan har en utvecklingsgrupp som aktivt arbetar för att utveckla fritidshemmet. Utvecklingsgruppen arbetar med pedagogiska frågor och samverkan samt medverkar på Stockholms Stads nätverksträffar angående fritidshemmet.  

 

Utvecklingssamtal

Fritids har utvecklingssamtal en gång/läsår enligt årshjulet, åk 1 under vårterminen och åk 2 och 3 under höstterminen.

 

Öppning och stängning

Skolan öppnar kl. 07.00 och morgonomsorg erbjuds i förskolan Solens lokaler. Kl. 07.30 kommer personal och hämtar elever som är på morgonfritids och som vill äta frukost på skolan. Frukosten är gratis för eleverna och erbjuds i matsalen kl. 07.15-07.55. Pedagoger från respektive avdelning hämtar eleverna kl. 08.00 på Solen. Varje eftermiddag kl. 17.10 går eleverna tillsammans med en pedagog ner till stängningsfritids i Solens lokaler på plan 100.

Öppningsfritids 07.00-08.00 och stängningsfritids 17.10-18.00

Plats: A-huset plan 100

Lokal: Solens Förskoleklass

Telefonnummer: 076-129 18 10

Öppnar: Ihréen Ellgren

 

Stänger (uppdateras i augusti 2018):

Måndag Mia Edling

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag Rullande schema

Har du några frågor om fritids?

Vänd dig i första hand till fritidspersonal som arbetar på ditt barns avdelning, du kan också kontakta verksamhetsansvarig Ensy Hassan, ensy.hassan@stockholm.se alt. via sms 076-8251422.

Kontaktuppgifter till alla avdelningar och personal hittar du under fliken ”kontakt”.

 

 

 

Dela: