Högalidsskolans fritidshem F-3

Fritidsavdelningarna på skolan är indelade efter årskurs och alla har namn kopplade till rymden.  Vi har tre förskoleklasser: Solen, Månen och Stjärnan. När alla förskoleklasser är tillsammans kallas de Vintergatan. Vi har också Fritids Jupiter årskurs 1, Fritids Pluto årskurs 2 och Fritids Mars årskurs 3.

Faddersystem

Vi har ett fadderssytem för hela lågstadiet. Årskurs 2 är faddrar till förskoleklassen och årskurs 3 är faddrar till årskurs 1. Tanken med faddersystemet är eleverna ska lära känna äldre och yngre elever på skolan vi tror att detta har en positiv effekt under elevernas fortsatta skolgång i mellan- och högstadiet.

Vår verksamhet

För att nå de uppsatta målen, enligt LGR 11, använder vi skolans lokaler till olika aktiviteter och vi använder vår fina utemiljö i närområdet. Vi har samlingar med olika teman och samarbetar över åldersgruppens gränser. Vi arbetar med gruppstärkande lekar både ute och inne. Vi har ett årshjul som alla klasser jobbar utefter, det sträcker sig över hela läsåret. Vi erbjuder både styrda aktiviteter och fria aktiviteter. Barnen är delaktiga i de aktiviteter som erbjuds genom en idélåda och genom stormöten där eleverna ar möjlighet att ta upp saker de vill ändra eller önskar.

Vi har en utvecklingsgrupp bestående av fritidspedagoger från alla årskurser på lågstadiet och en lågstadielärare som aktivt arbetar för att utveckla fritidshemmet.

Har du några frågor om fritids?

Vänd dig i första hand till fritidspersonal som arbetar på ditt barns avdelning, du kan också kontakta verksamhetsansvarig Entsar Hassan.

Kontaktuppgifter till alla avdelningar och personal hittar du under fliken ”kontakt”.

Mer information och blanketter 

Dela: