Frånvaro och ledighet

All sjukfrånvaro ska anmälas innan kl. 08.00 varje dag som eleven är frånvarande. För övrig ledighet fyller du i och lämnar in en ledighetansökan.

Sjukfrånvaro

Du kan anmäla sjukfrånvaro på tre olika sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Via appen "Anmäl frånvaro" (endast heldag)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 435 60
    • När du lämnar meddelande måste du säga elevens för- och efternamn, klass och datum
    • Om frånvaron gäller del av dag vid till exempel läkarbesök måste du säga mellan vilka tider eleven är frånvarande

Från och med januari 2018 kan du anmäla både heldag och del av dag via appen "Anmäl frånvaro". Du som redan har appen behöver under december uppdatera den för att det ska fungera.

Ledighetsansökan

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn fyller du i blanketten "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan"

Ifylld ansökan lämnas till mentor eller klasslärare. Viktigt att lämna ansökan i god tid så att vi hinner gå igenom ansökan.

Det är vårdnadshavares ansvar att se till att eleven tar igen det de moment som den missat under ledigheten.

 

Dela:
Kategorier: