Frånvaro och ledighet

All sjukfrånvaro ska anmälas innan kl. 08.00 varje dag som eleven är frånvarande. För övrig ledighet fyller du i och lämnar in en ledighetansökan.

Sjukfrånvaro

Du kan anmäla sjukfrånvaro på tre olika sätt:

  • Via Skolplattformen http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare (kräver e-legitimation)
  • Via appen "Anmäl frånvaro"
  • Telefonsvarare: 08 – 508 435 60
    • När du lämnar meddelande måste du säga elevens för- och efternamn, klass och datum
    • Om frånvaron gäller del av dag vid till exempel läkarbesök måste du säga mellan vilka tider eleven är frånvarande

Ledighetsansökan

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn fyller du i blanketten "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan"

Ifylld ansökan lämnas till mentor eller klasslärare. Viktigt att lämna ansökan i god tid så att vi hinner gå igenom ansökan.

Det är vårdnadshavares ansvar att se till att eleven tar igen det de moment som den missat under ledigheten.

 

Dela:
Kategorier: