Till innehåll på sidan

Frånvaro och ledighet

All sjukfrånvaro ska anmälas innan kl. 08.00 varje dag som eleven är frånvarande. För övrig ledighet  lämnar du in en ledighetansökan.

Sjukfrånvaro

Du kan anmäla sjukfrånvaro på tre olika sätt:

  • Via Skolplattformen http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare (kräver e-legitimation)
  • Via appen "Anmäl frånvaro"
  • Telefonsvarare: 08 – 508 435 60
    • När du lämnar meddelande måste du säga elevens för- och efternamn, klass och datum
    • Om frånvaron gäller del av dag vid till exempel läkarbesök måste du säga mellan vilka tider eleven är frånvarande

Ledighetsansökan

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn gör du en digital ledighetsansökan på Skolplattformen.

Du hittar instruktion för hur du gör det här:

 

Om det inte fungerar kan du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan"

Ifylld pappersansökan lämnas till mentor eller klasslärare. Viktigt att lämna ansökan i god tid så att vi hinner gå igenom ansökan.

 

Det är vårdnadshavares ansvar att se till att eleven tar igen det de moment som den missat under ledigheten.

 

Dela:
Kategorier: