Till innehåll på sidan

Förskoleklasserna på Högalidsskolan

I förskoleklassen, som är första mötet med skolan, arbetar vi efter läroplanen Lgr 11 (2016) genom lek, nyfikenhet och lustfullhet. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för eleverna och glädje till att gå i skolan. Vi har en väl inarbetad fadderverksamhet som bygger på att förskoleklasseleverna får en fadder från årskurs 2. Detta är en trygghet som eleverna har med sig under åren på Högalidsskolan. Fritids och skola är integrerad i samma lokaler och personalen samarbetar hela dagen.

Det finns tre förskoleklasser som tillsammans bildar ett arbetslag. Det är viktigt för oss att eleverna är trygga med all personal, alla elever samt lokaler men även att det finns en likvärdighet i undervisningen. Detta skapar vi tillsammans genom samarbete under hela dagen och i hela arbetslaget. På fritids kallas samarbetet för Vintergatan och vi har också sångsamlingar och lektioner under skoltiden där vi mixar de tre klasserna. Under fritidsverksamheten har vi med jämna mellanrum öppna dörrar mellan klassrummen. På skolan har vi de gemensamma temaveckorna "Hela skolan läser", "Värdegrundsvecka" och "Hållbar utveckling".

 

Alla elever som går på Högalidsskolan innefattas av läs -och skrivgarantin. I förskoleklassen använder vi oss även av Skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta Språket" och "Hitta Matematiken".

 

På Högalidsskolan finns ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och skolledning.

Skolan har en likabehandlingsplan som vi följer samt har en trygghetsgrupp.

 

Hur kan en dag i förskoleklass se ut?

F-3 har gemensamt morgonfritids fram till klockan 8.00. Efter det går eleverna till respektive avdelning för att ha lugna aktiviteter fram till skoldagen börjar 9.00 med en samling.

Lunch serveras i "Lilla matsalen" som är en mindre matsal avsedd för oss i förskoleklass. Här finns allt i anpassad höjd och det bjuds på en generös salladsbuffé till varmrätten som alltid har ett vegetariskt alternativ.

Efter lektionernas slut klockan 13.00 börjar fritidsverksamheten. Eleverna har skolplikt med obligatorisk närvaro under lektionstiden klockan 9:00- 13:00.

Mellanmål serveras i "Lilla matsalen" från 14.00 enligt schema och efter det erbjuds aktiviteter på eftermiddagen fram till klockan 17.00

Mellan 17.00-18.00 har F-3 gemensamt kvällsfritids fram till 18.00 när fritids stänger.

 

Klassindelning

Biträdande rektor F-3 och antagningsansvarig gör tillsammans med pedagogerna i förskoleklass gruppsammansättning av de nya förskoleklasserna. Lärare eller klasstillhörighet går inte att önska. Om det är många barn från samma förskola delar vi upp gruppen i mindre delar och placerar i olika klasser.

Från och med läsåret 2019–2020 kommer vi att organisera förskoleklasserna så att de definitiva klasserna ”sätts” vecka 44. Lärare, pedagoger och skolledning vill efter inskolningen och när vi lärt känna eleverna ha möjlighet att justera i klasserna om behov finns.

 

Särskilt stöd

Har du ett barn i behov av särskilt stöd önskar vi i skolledningen att du kontaktar skolan via mejl i god tid innan skolstart så vi har möjlighet att organisera för ett bra mottagande av ditt barn.

Dela: