Emmesve - fritidsverksamhet årskurs 4-6

Välkommen till Emmesve!
Emmesve är fritidsverksamheten för alla elever i mellanstadiet. Verksamheten drivs i föreningsform i nära samarbete med skolan.

Emmesve skall vara en rolig och trygg plats dit barnen gärna går efter skolan för att umgås med kompisar, vara med i aktiviteter, samt äta mellanmål. Barnen skall känna att de har någon att vända sig till om de har problem med något eller känner sig utanför. En väl fungerande personalgrupp bidrar till att alla barn blir sedda. Barnen skall känna att verksamheten och personalen är till för dem. De skall känna sig
respekterade av personal och kompisar och på motsvarande sätt visa respekt tillbaka.
På Emmesve kan barnen ”bara vara”, de kan själva ta initiativ till olika aktiviteter (pingis, sällskapsspel, skapande), eller ta del av det utbud som personalen särskilt inbjuder till.

Mellanmål

Serveras från kl.13:30 varje dag och kan bland annat bestå av:

  • Mjölk, yoghurt eller filmjölk och flingor
  • Frukt eller grönsak
  • Mjukt och/eller hårt bröd
  • Varierande pålägg (till exempel ost, kalkon, leverpastej, prickig korv, kaviar, mjukost)

Personal

Jani Kataja föreståndare och pedagog.
Max Lungren, fritidsledare
Usra Rahim Saleh barnskötare
Katarina Ekman fritidslärare (föräldraledig)
Magnus Arndtzén, fritidsledare
Magnus Jernström, fritidsledare

Jani och Katarina är med i skolans elevhälsoteam samt trygghetsgruppen som har till ändamål att motverka mobbing.

Avgift och anmälan


Avgiften per månad är 300 kr för 6:or, 300 kr för 5:or och 600 kr för 4:or. Juni och augusti halv avgift.
OBS! Vänligen notera att avgiften betalas månadsvis i förskott, samt att anmälan är bindande och gäller terminsvis. Den kan göras direkt till föreståndaren, eller via skolans webbplats.
Obs att blanketten måste lämnas in för att verksamheten ska få ekonomisk ersättning från utbildningsnämnden i Stockholms kommun och för att vi ska ha barnets kontaktuppgifter.
OBS, barn från andra kommuner erhåller ej Stockholms kommuns fritidspeng och vi måste därför ta ut en extra avgift på 300kr/mån.
Alla barn i Högalidsskolan har rätt till plats. Barn från andra skolor är välkomna i mån av plats.

Kontakt och information

Månadsbrev skickas per e-mail eller per post om så önskas, Styrelsen, som består av föräldrar, tar gärna emot synpunkter och önskemål. Emmesves föreståndare kan förmedla kontakt. Föräldramöte med information till nytillkomna elever på skolan äger rum i maj varje år. Årsmöte hålls varje år i september. På årsmötet väljs styrelse och andra funktionärer. Personalen eftersträvar en nära vardagskontakt med föräldrarna, för att vi tillsammans ska kunna verka för en bra och trygg fritid för barnen.
Mer information finns på Emmesve blogg/hemsida.

Mejladress: emmesve@gmail.com


Blogg/hemsida: http://emmesve.se/

Emmesve/Högalidsskolan
Folkskolegatan 13
117 35 Stockholm

Telefon: 076-129 17 68

Pg.nr: 135545-2
Org.nr: 802018-1411

 

Dela:
Kategorier: