Till innehåll på sidan

Emmesve - fritidsverksamhet årskurs 4-6

Välkommen till Emmesve! Emmesve är fritidsverksamheten för alla elever i mellanstadiet. Verksamheten drivs i föreningsform i nära samarbete med skolan.

sommarfritids_2021_brev.docx

anmalan_sommarfritids_2021.pdf

Emmesve skall vara en rolig och trygg plats dit barnen gärna går efter skolan för att umgås med kompisar, vara med i aktiviteter, samt äta mellanmål. Barnen skall känna att de har någon att vända sig till om de har problem med något eller känner sig utanför. En väl fungerande personalgrupp bidrar till att alla barn blir sedda. Barnen skall känna att verksamheten och personalen är till för dem. De skall känna sig
respekterade av personal och kompisar och på motsvarande sätt visa respekt tillbaka.
På Emmesve kan barnen ”bara vara”, de kan själva ta initiativ till olika aktiviteter (pingis, sällskapsspel, skapande), eller ta del av det utbud som personalen särskilt inbjuder till.

Öppettider

Våra öppettider är: Måndag-torsdag 13.00–17.30, fredag 13.00–17.00.
På loven har vi öppet för lovanmälda barn mellan 08.00-17.00.
Anmälan skickas ut i god tid innan skolloven.

De regler som gäller för öppettider för fritidsklubb(Emmesve) finns i skollagen, 14 kap. 4, 7 och 8 §§. Emmesve ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Ramtiden för öppen fritidsverksamhet är efter skolan slut och fram till klockan 18.30. Öppen fritidsverksamhet ska erbjudas barnen under den del av dagen då de inte går i skolan och under lov och studiedagar. Emmesve och Högalidsskolan har kommit överens om att samarbeta under vissa perioder t.ex. under sommarlov och jullov samt planeringsdagar.

Mellanmål

Serveras från kl.14:00 till kl.15.30 varje dag och kan t.ex. bestå av:

• Mjölk,  yoghurt & flingor, blåbärssoppa

• Frukt och/eller grönsak

• Mjukt och hårt bröd (alltid flera olika sorter)

• Varierande pålägg (t.ex. ost, kalkon, leverpastej,

 korv, kaviar, mjukost)

Om barnen slutar efter kl.15.30 finns det ändå möjlighet att få mellis. Anmälan om specialkost görs på anmälningsblanketten.

Personal

Jani Kataja föreståndare och pedagog

Usra Rahim Saleh barnskötare

Magnus Arndtzén, fritidsledare

Tilda Roshage, elevassistent

Magnus Jernström, fritidsledare

Nathalie Olsson, elevassistent

Jani är med i skolans elevhälsoteam samt trygghetsgruppen som har till ändamål att motverka mobbing

Avgift och anmälan

bindande_anmalan_ht_2021ver210604.pdf

 

Kontakt och information

Månadsbrev skickas per e-mail eller per post om så önskas. Föräldramöte med information till nytillkomna elever på skolan äger rum i maj varje år. Årsmöte hålls varje år i september. På årsmötet väljs styrelse och andra funktionärer. Personalen eftersträvar en nära vardagskontakt med föräldrarna, för att vi tillsammans ska kunna verka för en bra och trygg fritid för barnen.
Synpunkter på verksamheten skickas till: jani.kataja@edu.stockholm.se

Synpunkter på verksamhetsansvarig skickas till: emil.kilsater@edu.stockholm.se

När synpunkter och klagomål framförs hanteras detta genom känd rutin genom att ansvarig chef utreder och eventuellt genomför åtgärder för att genomföra förändringar. Om ärendet ligger utanför verksmhetens försorg vidarebefordras uppgiftslämnarens information till extern ansvarig. Vi återkopplar alltid om möjligt till uppgiftslämnaren.Verksamhetsansvarig ansvarar för att synpunkter och klagomål

folder_a4_ht2021.pdf

Regler, riktlinjer och styrdokument

Mer information finns på Emmesve blogg/hemsida.

Epost: emmesve@gmail.com

Emmesve/Högalidsskolan
Folkskolegatan 13
117 35 Stockholm

Telefon: 076-129 17 68

Pg.nr: 135545-2
Org.nr: 802018-1411

 

Dela:
Kategorier: