Till innehåll på sidan

Ansöka till Högalidsskolan

Roligt att du är intresserad av plats på Högalidsskolan!

Nu är e-tjänsten för söka skola 2021 stängd och skolsöksperioden avslutad. Du kan läsa mer om vad som händer framöver med din ansökan på http://www.stockholm.se/sokaskola

Vid allmänna frågor om söka skola 2021 kan du ringa Kontaktcenter 08-508 00 508

Reservintagning

Eventuella lediga platser tilldelas efter Stockholm stads urvalsgrunder, du kan läsa mer om dem på http://www.stockholm.se/sokaskola

Är du intresserad av att söka reservplatser på en annan skola också behöver du kontakta den skolan eftersom skolorna har olika datum för reservplatsintagningen.

 

Elever folkbokförda i en annan kommun får enligt beslut från Stockholm stad endast erbjudas plats ett läsår i taget. Detta gör att eleven måste söka om sin plats till nästa läsår och inte är garanterad plats till nästa läsår. 

Undantaget från detta är en elev från en annan kommun som fått plats i årskurs 8. Eleven har då rätt att gå kvar i årskurs 9 också. 

Ansökningsblanketten

Blanketten finns på Stockholm stads webbplats: https://grundskola.stockholm/globalassets/forskola-och-skola/grundskola/dokument/utbf8719-ansokan-till-kommunal-skola---utanfor-den-ordinarie-ansokningsperioden-2021.docx

Ifylld blankett kan mejlas till hogalidsskolan@edu.stockholm.se eller postas till Högalidsskolan, Folkskolegatan 13, 117 35 Stockholm

Digitalt öppet hus

https://hogalidsskolan.stockholm.se/dags-att-soka-skola

Dela: