Om skolan

Högalidsskolan är en F-9 skola belägen i Hornstull på västra Södermalm i Stockholm. Här har ca 930 elever sin skolgång. Eleverna här bor i hög utsträckning i skolans närhet. Söktrycket till skolan är stort och meritvärdet för åk 9 är högt, generellt är studieresultaten höga. Antalet förstahandssökande till förskoleklass är klart över medel för Stockholms Stads kommunal skolor. Till skolan hör två Centrala grupper för Särskild Inlärning (CSI-grupper), varav den ena lokaliserad i, och den andra i nära anslutning till skolans huvudbyggnad.
Personalen, till antalet ca 130, är erfaren och kompetent, samt står för en positiv kontinuitet. Lärarpersonalen har i mycket hög utsträckning formell behörighet enligt de nya reglerna för lärarlegitimation i de ämnen de undervisar.
Skolbyggnaden, som är från 1921, har under de senaste tre åren genomgått en omfattande renovering, vilket har resulterat i att våra elever nu går i en av Sveriges finaste skolor!

Kategorier: