Högalidsskolans fritidshem

Högalidsskolans fritidshem
Öppning och stängning 7.00-18.00

Plats: A-huset plan 100

Lokal: Solens Förskoleklass

Telefonnummer: 076-129 18 10

Personal på morgonfritids är Ihreén Ellgren.

 

Lov och Jourfritids

Vi erbjuder omsorg i ordinarie lokaler på höstlov, sportlov och påsklov. Under jullov och sommarlov slår vi ihop verksamheten och är i EMMESVEs lokaler.

Två dagar i starten av varje termin har all personal planeringsdagar och skolan är stängd. Jourfritids erbjuds till de som har behov, anmälan görs endast till verksamhetsansvarig Entsar Hassan entsar.hassan@stockholm.se. Vi tar endast emot de som anmält sig innan sista anmälningsdag. Vid jourfritids är det endast extern personal.

 

Organisation

Vi har fyra förskoleklasser Solen, Månen och Stjärnan som ligger i A-huset på plan 100 och Tellus som ligger i A-huset på plan 300. Enligt skollagen bedrivs förskoleverksamheten under ett år. Skolverksamheten är mellan 9.00-13.00. Fritids och skola är integrerad och är i samma lokaler och med samma personal hela dagen.  En gång i månaden har förskoleklass ”vintergatan” där alla lokalerna öppnas och det erbjuds olika aktiviteter gemensamt för alla förskoleklasser. Förskoleklasserna har luciafirande och sångsamlingar tillsammans. De äter både lunch och mellanmål i en förskoleanpassasd matsal. Fritidsplats i förskoleklass erbjuds på www.stockholm.se/minbarnomsorg.

 

Vi har fritids i årskurs 1-3. Arbetslag och fritidsavdelningarna är indelade efter årskurs.

I A-huset plan 200 finns Fritids Pluto (vänster) och Fritids Jupiter (höger). På plan 300 i A-huset finns Fritids Mars (höger).

 

Mellanmål serveras varje dag i matsalen enligt fast schema. Om vi gör utflykter tar vi med mellanmål.

 

Personal på lågstadiet samverkar under hela skoldagen.

Arbetssätt

Vi på Högalidsskolan har en arbetsplan (se hemsidan) som vi följer. Den uppdateras varje läsår utefter elevernas trivselenkät som de lämnar in på slutet av vårterminen.

 

Vi har ett fadderssytem för hela lågstadiet. Årskurs 2 faddrar förskoleklassen och årskurs 3 faddrar årskurs 1. För att nå de uppsatta målen, enligt LGR 11, använder vi skolans lokaler till olika aktiviteter och vi använder vår fina utemiljö i närområdet. Vi har samlingar med olika teman och samarbetar över åldersgruppens gränser.

 

Vi arbetar med gruppstärkande lekar både ute och inne. Vi har ett årshjul som alla klasser jobbar utefter, det sträcker sig över hela läsåret. Vi har både styrda aktiviter och fria aktiviter.

 

Vi har en nätverksgrupp som aktivt arbetar för att utveckla fritidshemmet.

 

Vi har börjat med trivselledare på skolgården under lunchrasten, de erbjuder rastverksamhet för eleverna.

 

Barnen är delaktiga i de aktiviteter som erbjuds genom en idélåda och genom stormöten där eleverna ar möjlighet att ta upp saker de vill ändra eller önskar.

 

Information till vårdnadshavare

Läggs ut i klassens rum på Skolwebben varje fredag.

 

Anmälan för samtliga lov läggs upp på skolans hemsida och i klassens egna rum på skolwebb.

 

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder finner du utanför toaletterna vid förskoleklass (dassgränd) i A-huset på plan 100. I slutet av varje månad töms lådorna och kläderna skickas till välgörenhet.

 

Utvecklingssamtal

Fritids har utvecklingssamtal en gång/läsår enligt årshjulet. Inför varje samtal får eleverna fylla i ett underlag som används under samtliga år på lågstadiet.

 

Hämtning/ Lämning

Skolan har som policy att alla vårdnadshavare ska fylla i och lämna in en blankett med barnets tider till respektive avdelning. Vi ber er att i förväg meddela personal om någon annan hämtar ert barn eller om de ska gå hem själva. Fritidstelefonen är i första hand till för att vi ska få tag på er om något händer ert barn eller vid annan akut information. Vi kommer, av säkerhetskäl, inte skicka elever någonstans om ni ringer.

 

Leksaker/Elektronik

Eleverna får inte ta med sig leksaker hemifrån. Alla mobiltelefoner samlas in varje morgon och hämtas ut när eleven går hem. Skolan ansvarar ej för mobiltelefoner.

 

Extrakläder

Vi ber er skicka med extrakläder så att det alltid finns på skolan, men ta gärna hem de regelbundet för att tvätta och byta ut.

Kontakt

Vid frågor vänd er i första hand till personal på respektive avdelning, observera att de inte svarar direkt om det stör pågående verksamhet.

 

Verksamhetsansvarig för Fritids F-3

Entsar Hassan

entsar.hassan@stockholm.se

076-825 14 22

 

 

Dela:
Kategorier: