Elever och vårdnadshavare

Här hittar du aktuell information för elever och vårdnadshavare.

Kategorier:

Elevlett trepartssamtal

Utvecklingssamtal, omdömen och betyg på Högalidsskolan

Elevlett trepartssamtal

Högalidsskolans pedagoger har tillsammans med skolledningen enats om att från och med läsåret 2016/2017 hålla utvecklingssamtalen i form av så kallade elevledda trepartssamtal.

Mentor Sverige

Högalidsskolan är glada att nu vara samarbetsskola till Mentor Sverige. De erbjuder ungdomar i årskurs 7-9 att vara med i deras mentorsprogram.

Modersmål låsåret 17/18

Dags att anmäla sig till modersmålsundervisning läsåret 17/18

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska en eller båda av elevens
vårdnadshavare ha annat språk än svenska som modersmål och språket ska vara ett
dagligt umgängesspråk för eleven. Dessutom krävs att eleven har grundläggande
kunskaper i språket.

Värdesaker

Värdesaker

Skolan skiljer sig dessvärre inte nämnvärt från övriga samhället vad gäller stöldrisk.