För elever

Här hittar du aktuell information för elever och vårdnadshavare.

Skolhälsan informerar

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans samlade elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevlett trepartssamtal

Utvecklingssamtal, omdömen och betyg på Högalidsskolan

Elevlett trepartssamtal

Högalidsskolans pedagoger har tillsammans med skolledningen enats om att från och med läsåret 2016/2017 hålla utvecklingssamtalen i form av så kallade elevledda trepartssamtal.

Mentor Sverige

Högalidsskolan är glada att nu vara samarbetsskola till Mentor Sverige. De erbjuder ungdomar i årskurs 7-9 att vara med i deras mentorsprogram.

Tertialrapport

Här kan du ta del av Tertialrapport Tertial 2 2016 för Högalidsskolan.

Högalidsskolans fritidshem

Öppning och stängning 7.00-18.00

Plats: A-huset plan 100

Lokal: Solens Förskoleklass

Telefonnummer: 076-129 18 10

Personal på morgonfritids är Ihreén Ellgren.

Flexibla undervisningsgrupper

På Högalidsskolans mellanstadium arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper. Det innebär att klasserna inte är konstanta, utan förändras under läsåret.

Hur kommer jag in på SSW?

Här hittar du som vårdnadshavare två guider som förklarar hur man kommer in på Stockholms Skolwebb.

Värdesaker

Värdesaker

Skolan skiljer sig dessvärre inte nämnvärt från övriga samhället vad gäller stöldrisk.

Modersmål låsåret 17/18

Dags att anmäla sig till modersmålsundervisning läsåret 17/18

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska en eller båda av elevens
vårdnadshavare ha annat språk än svenska som modersmål och språket ska vara ett
dagligt umgängesspråk för eleven. Dessutom krävs att eleven har grundläggande
kunskaper i språket.