Anslagstavlan

Närhetsprincipen förskoleklass
Alla som är folkbokförda i Stockholm är garanterade en plats på en skola i närheten av hemmet.
Med närhet menas, enligt Stockholms Stads definition som gäller för förskoleklasserna, en skola inom 2 km gångavstånd till hemmet.

 

Skollunchen
Frågor kring t.ex. specialkost besvaras av kökschef  ad44749@stockholm.se

 

Ansök till vår skola
Du ansöker till vår skola skolvalsperioden 15 jan-15 februari inför det läsår ni önskar plats.
Rektor ser sedan över platstillgång och tar in elever efter antalet platser som ev. finns lediga, i enlighet med urvalsgrunderna.
Om du flyttar till vårt skolpliktsbevakningsområde under läsåret tar du kontakt med skolan, när du är folkbokförd på adressen, för en skolplacering.
Om skolan inte har plats är vi skyldiga att ordna en placering på en annan kommunal skola.
Kommunala skolor har ingen intern kö.

Dela: